Søke barnehageplass

For å søke barnehageplass hos oss må du søke elektronisk på Bergen kommune sine hjemmeside.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/soke-om-barnehageplass

 

Du kan ha rett til lavere foreldrebetaling i barnehagen.

Familier som har lav inntekt kan søke redusert pris for barn i barnehagen. Mer informasjon om dette finner du på Bergen kommunes nettsider her:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo