Villvettene

Villvettene er en avdeling med atten barn fra tre til seks år. Avdelingen har to barnehagelærere (pedagoger) og to assistenter. Gjennom året arbeider gruppen med kunstfaglige prosjekter. Å arbeide med kunstfag er gjerne dramatisering av historier og fortellinger, kle seg ut - være en annen, møte med en karakter (voksen i rolle) og arbeid med kropp, bevegelse, sang, dans og forming.

"Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man" (Loris Malaguxzzi).Vi har det siste hatt flere ulike prosjekter. For eksempel "blomster samling" der målet er at nye barn skal få tilhørighet til gruppen, og en introduksjon til hvordan vi arbeider med kunstfag. Vi har lydprosjektet "Hysj, kan du høre... at jeg blunker" der målet er å blir kjent med og bevist på hva lyd er (kan vi høre en nål treffe gulvet?). Og eventyrprosjektet "Det var en gang..." der barna blir kjent med  norske folkeeventyr.

Les mer om prosjektene og aktivitetene i barnehagens årsplan

 

Velkommen til Villvettene