Opplevelser i fokus

Ukens turdag er et av mange høydepunktet for mange. Opplevelser som gir barna mulighet til å mestre, utforske, sanse og utvikle seg både sosialt og motorisk. Barnas egenverdi, medvirkning i hverdagen og holdningsskapende arbeid står sterkt hos oss i Nordås Selegrend kunst- og musikkbarnehage.